Kulturhuset Stabekk Kino har fungert som lokalt Kulturhus siden kinoen ble lagt ned i 1997. Kulturhuset brukes jevnlig av lokale lag og organisasjoner. Kulturaktiviteter, film, musikk, teater og dans. Hele huset leies ut til private arrangementer. Et levende, aktivt hus med mange aktiviteter og kulturtilbud til lokalbefolkningen.

  • En scene for lokale aktører og profesjonelle
  • En flott festsal med velutstyrt kjøkken
  • Kinosal/ foaje med scenegulv og meget gode
  • visningsmuligheter på kinolerret.
  • Egner seg godt til møter, kurs, konferanser og selskaper

Husets standard blir stadig oppgradert og vi gleder oss over den utvidede bruken av kulturhuset.

Kulturhuset Stabekk Kino skal være et samlingssted for kulturell aktivitet i Østre Bærum. Virksomheten drives av Brukerforeningen. Formålet er primært å gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av en klar filmprofil og stor variasjon i øvrige kulturelle aktiviteter.

I den utstrekning lokalene ikke er disponert til disse formål, kan lokalene leies ut til privatpersoner og bedrifter som inntektskilde for huset.

Daglig leder : Heidi Quirina Bach Dal

Styret i Kulturhuset Stabekk Kino består av:

Styreleder: Jan-Morten Torrissen
Kasserer: Gunnar Markussen
Styremedlemmer: Espen E. Dal, Karl Gunnar Øen, Anne Jortveit, Jan Marius Stenberg og Frits Lemstad
Vararepresentanter: Kenneth Grimley og Kirsten Thorseth Poppe

Adresse: Gamle Ringeriksvei 5

Post nr: 1369 Stabekk

Tlf: 67538611

Epost: post@stabekkino.no