BRUKERSTYRET

Kulturhuset Stabekk Kino skal være et samlingssted for kulturell aktivitet i Østre Bærum. Virksomheten drives av Brukerforeningen. Formålet er primært å gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av en klar filmprofil og stor variasjon i øvrige kulturelle aktiviteter.

I den utstrekning lokalene ikke er disponert til disse formål, kan lokalene leies ut til privatpersoner og bedrifter som inntektskilde for huset.

Styret i Kulturhuset Stabekk Kino består av:

Styreleder: Jan-Morten Torrissen
Kasserer: Gunnar Markussen
Styremedlemmer: Espen E. Dal, Karl Gunnar Øen, Anne Jortveit, Jan Marius Stenberg og Frits Lemstad
Vararepresentanter: Kenneth Grimley, Kirsten Thorseth Poppe