BRUKERSTYRET

Kulturhuset Stabekk Kino skal være et samlingssted for kulturell aktivitet i Østre Bærum. Virksomheten drives av Brukerforeningen. Formålet er primært å gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av en klar filmprofil og stor variasjon i øvrige kulturelle aktiviteter.

I den utstrekning lokalene ikke er disponert til disse formål, kan lokalene leies ut til privatpersoner og bedrifter som inntektskilde for huset.

Styret i Kulturhuset Stabekk Kino består av:

Styreleder  Jan-Morten Torrissen
Styremedlem Jan Marius Stenberg
Styremedlem Kirsten T. Poppe
Styremedlem Espen E. Dal
Styremedlem Anne Jortveit
Varamedlem Annett Klem