BRUKERFORENINGEN KULTURHUSET STABEKK KINO

 

Stabekk teater og teaterskole
Daglig leder: Maria Karine Tandberg Bøe M:  92833700
maria.tandboe@gmail.com
Styreleder: Trine Tandberg M: 41440809
trine.tandberg@gmail.com
www.stabekkteater.no

 

Et Årsverk
Jan Chr  ( m: 95021242 ) og Markus Mollestad  ( m:99517450)
JC etaarsverk (jc@etaarsverk.no)
markus@etaarsverk.no
www.etaarsverk.no

 

Stabekk Filmklubb
filmklubb@stabekkino.no
espen.dal@stabekk.vgs.no
m: 95020632

 

Spirituell Film
https://spirituellfilm.no/

 

Bærum Balselskab
Dag Vardal: 90840179 

 

Venneforeningen
Magnar Øvrebø m: 91175479
magnar.ovrebo@gmail.com
Rita Amundsen m: 90877053
rita@solskinnet.no

 

Mediaverkstedet
Kreativ leder: Heidi Q Bach Dal
M: 92223917
mediaverkstedet@trix.no
www.trix.no

 

Veforeninger i Østre Bærum

 

Andre faste brukere

 

Selskapsdans ved Nadya Kamitskaya
post@selskapsdans.no

 

Yoga kurs ved Vibeke Klemetsen
vibeke.klemetsen@runandrelax.com