e

Påfugl­prin­sen

19

June
19. juni 2022 14:00 – 16:00 Kultur­huset Stabekk Kino
“Ett lite skritt, vekk fra alt som er kjent – ett stort skritt”
Når den unge Påfugl­prin­sen mister moren sin blir alt rundt han mørkt og han låser seg inne. Det blir opp til den smarte og modige gutten Luss å reise ut for å få lyset tilbake i livet til prin­sen. Bli med når han legger ut på en magisk vand­ring der han møter mange forun­der­lige karak­te­rer mens han forsø­ker å få til noe ingen rundt han tror han vil få til.
Påfugl­prin­sen er en helt ny og even­tyr­lig norsk musi­kal som hand­ler om å sette andres lykke foran sin egen. Fore­stil­lin­gen byr på stor­sla­gen musikk, animert sceno­grafi og en histo­rie som er rørende og vakker med lette, humo­ris­tiske innslag. Musi­ka­len utford­rer hva et tradi­sjo­nelt even­tyr skal være, og bely­ser også temaer rundt legning og skeiv kultur.
Påfugl­prin­sen hadde premiere på Riks­sce­nen i Oslo og ble spilt digi­talt under pande­mien i 2021. Alle medvir­kende er unge profe­sjo­nelle aktø­rer, og vi er stolte over å ende­lig kunne presen­tere denne musi­ka­len til et live publi­kum! Dette er virke­lig en magisk musi­kal for hele familien!
Velkom­men!
Billett­pri­ser:
Ordi­nær: 170kr
Barn: 120kr
Student: 150kr
Ankomst:
Du kan komme til Stabekk via lokal­tog eller buss 150 fra Oslo.
Alle reiser til og fra Stabekk kan bruke billett med Sone 1 fra ruter.
Medvir­kende:
Lars-Jørgen Kristiansen
Silje Hagrim Dahl
Samuel Brandt
Sigurd Spørck Thoresen
Marte Paulsen
Liv Nata­lie Nymo
Manus og regi:
Chris­tof­fer Paulsen
Kompo­nist:
Thomas Gunnari Røtting
Fore­stil­lin­gen er støt­tet av kulturrådet