Brukerstyret

Kulturhuset Stabekk Kino skal være et samlingssted for kulturell aktivitet i Østre Bærum. Virksomheten drives av Brukerforeningen. Formålet er primært å gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av en klar filmprofil og stor variasjon i øvrige kulturelle aktiviteter.

I den utstrekning lokalene ikke er disponert til disse formål, kan lokalene leies ut til privatpersoner og bedrifter som inntektskilde for huset.

Styret i Kulturhuset Stabekk Kino består av:
Bak fra venstre, styremedlem Anne Jortveit, styremedlem Jan Marius Stenberg, varamedlem Annett Klem, styremedlem Espen E. Dal.
Foran fra venstre, styremedlem Kirsten T. Poppe, styreleder Jan-Morten Torrissen.

Last ned Årsberetningen for 2017.