Kulturhuset Stabekk Kino har fungert som et lokalt kulturhus siden kinoen ble lagt ned i 1997. Musikk, dans, teater og film i mange varianter og variasjoner fyller huset. Huset brukes jevnlig av lokale lag og organisasjoner.

Kulturhuset Stabekk Kino gir mange muligheter med en flott festsal med tilhørende velutstyrt kjøkken, kinosal, foajé og styrerom. Her er det også selskaper og arrangementer av mange slag hver helg. Takket være lokalt engasjement og entusiasme klarer vi å drive dette som et aktivt, lokalt kulturhus.

Vi har allerede nådd mange av de målene som ble satt om hva Kulturhuset Stabekk Kino skal være:

  • Et levende, aktivt hus med mange aktiviteter og kulturtilbud til befolkningen i østre Bærum.
  • En scene for lokale aktører.
  • Et attraktivt kurs- og seminarlokale.
  • En annerledes lokalkino (filmklubb).

Kinosalen er pusset opp og bragt tilbake til sitt opprinnelige utseende. Den har 98 gode kinoseter. Husets standard blir stadig oppgradert og vi gleder oss over den utvidede bruken av kulturhuset.

Kulturhuset Stabekk Kino Sal Historisk Bilde
Vintage 1 Min Kulturhuset Stabekk Kino
Kulturhuset Stabekk Kino Historisk Bilde