Vi trenger ditt engasjement

Kan du tenke deg å:

  • Videreutvikle huset
  • Hjelpe til med arrangementer, billettsalg, kafé, m.m.
  • Dele ut informasjon
  • Komme med innspill og ideer

Årskontingenten i venneforeningen er kr. 100,-
Meld deg inn i venneforeningen. Send en e-post nå!