e

Program

Septem­ber

09

Septem­ber

Trost i taklampa (1955)

kl 20:00 – 22:00
Film­a­ti­se­rin­gen av Prøy­sens eneste roman

10

Septem­ber

Helge Sunde

kl 18:30 – 21:30
Stabekk Jazz Club presen­te­rer trom­bo­ne­bo­nanza fra nabo­la­get.

16

Septem­ber

Now, voya­ger (1942)

kl 20:00 – 22:00
Char­lotte har alltid vært strengt kontrol­lert av sin mor. Etter et opphold på et sana­to­rium, blir hun selv­sik­ker nok til å reise på ferie uten sin mor.

Okto­ber

07

Octo­ber

Fran­ces (1982)

kl 20:00 – 22:00
Jessica Lange i filmen om livet til skue­spil­ler­in­nen Fran­ces Farmer

09

Octo­ber

Annie

09.10.2020 – 01.11.2020
Den folke­kjære musi­ka­len «Annie» presen­te­res i en fortet­tet versjon.

15

Octo­ber

Frode Kjek­stad’s Organ Three

kl 19:30 – 21:30
Stabekk Jazz Club presen­te­rer gita­ris­ten Frode Kjek­stad.

21

Octo­ber

Spio­nen (2019)

kl 20:00 – 22:00
Histo­rien om dobbelt­agen­ten Sonja Wigert

Novem­ber

22

Novem­ber

Jakten på Jule­skur­ken

22.11.2020 – 28.11.2020
Kom i ekte jule­stem­ning med Høvik barne­tea­ter

28

Novem­ber

Advents­jazz

kl 18:00 – 20:30
I tradi­sjon tro invi­te­rer vi til advents­jazz den første sønda­gen i advent.

Desem­ber

04

Decem­ber

Et årsverk

kl 11:00 – 00:00
Tradi­sjons­rike “Et årsverk” går av stabe­len første helgen i desem­ber.

10

Decem­ber

The Rude Jazz Ensem­ble

kl 19:30 – 21:30
Stabekk Jazz Club og elever ved musikk- og drama­lin­jen ved Rud vgs. invi­te­rer til førjuls­kon­sert.