e

Program

Følg med, høstens program kommer snart

10

Septem­ber

Helge Sunde

kl 18:30 – 21:30
Stabekk Jazz Club presen­te­rer trom­bo­ne­bo­nanza fra nabo­la­get.

15

Octo­ber

Frode Kjek­stad’s Organ Three

kl 19:30 – 21:30
Stabekk Jazz Club presen­te­rer gita­ris­ten Frode Kjek­stad.

28

Novem­ber

Advents­jazz

kl 18:90 – 20:30
I tradi­sjon tro invi­te­rer vi til advents­jazz den første sønda­gen i advent.

04

Decem­ber

Et årsverk

kl 11:00 – 00:00
Tradi­sjons­rike “Et årsverk” går av stabe­len første helgen i desem­ber.

10

Decem­ber

The Rude Jazz Ensem­ble

kl 19:30 – 21:30
Stabekk Jazz Club og elever ved musikk- og drama­lin­jen ved Rud vgs. invi­te­rer til førjuls­kon­sert.