e

Program

VI HOLDER STENGT FRA 13.11 – 6.12

Alle arran­ge­men­ter i denne peri­oden er avlyst, og “Jakten på Jule­skur­ken“ utset­tes. Alle med billet­ter vil bli kontaktet. 

09 

September 

Trost i taklampa (1955)

kl 20:00 – 22:00
Film­a­ti­se­rin­gen av Prøy­sens eneste roman 

10 

September 

Helge Sunde

kl 18:30 – 21:30
Stabekk Jazz Club presen­te­rer trom­bo­ne­bo­nanza fra nabolaget. 

16 

September 

Now, voya­ger (1942)

kl 20:00 – 22:00
Char­lotte har alltid vært strengt kontrol­lert av sin mor. Etter et opphold på et sana­to­rium, blir hun selv­sik­ker nok til å reise på ferie uten sin mor. 

Oktober 

07 

October 

Fran­ces (1982)

kl 20:00 – 22:00
Jessica Lange i filmen om livet til skue­spil­ler­in­nen Fran­ces Farmer 

09 

October 

Annie

09.10.2020 – 01.11.2020
Den folke­kjære musi­ka­len «Annie» presen­te­res i en fortet­tet versjon. 

15 

October 

Frode Kjek­stad’s Organ Three

kl 19:30 – 21:30
Stabekk Jazz Club presen­te­rer gita­ris­ten Frode Kjekstad. 

21 

October 

Spio­nen (2019)

kl 20:00 – 22:00
Histo­rien om dobbelt­agen­ten Sonja Wigert 

November 

03 

November 

Ameri­kansk valgvake

kl 20:00 – 01:30
Følg valg­dra­maet sammen med gode venner på Kultur­huset Stabekk Kino 

04 

November 

Litlle Women (2019)

kl 20:00 – 23:00
Histo­rien om de fire March-søst­rene, basert på 1800-talls roma­nen av Louisa May Alcott. 

11 

November 

Portrett av en kvinne i flam­mer (2019)

kl 20:00 – 23:00
Vakkert og fortryl­lende fransk drama fra 1700-tallet. 

12 

November 

Staf­fan William-Olsson Trio (Avlyst)

kl 19:30 – 23:00
Jazz­ver­sjo­ner av poplåter 

22 

November 

Jakten på Jule­skur­ken (Utsatt)

22.11.2020 – 28.11.2020
Kom i ekte jule­stem­ning med Høvik barneteater 

29 

November 

Advents­jazz (Avlyst)

kl 18:00 – 20:30
I tradi­sjon tro invi­te­rer vi til advents­jazz den første sønda­gen i advent. 

Desember 

02 

December 

Coal Miner’s Daugh­ter (Avlyst)

kl 20:00 – 23:00
Histo­rien om coun­try­san­ge­ren Loretta Lynn 

04 

December 

Et årsverk (avlyst)

kl 11:00 – 00:00
Tradi­sjons­rike “Et årsverk” går av stabe­len første helgen i desember. 

10 

December 

The Rude Jazz Ensem­ble (Avlyst)

kl 19:30 – 21:30
Stabekk Jazz Club og elever ved musikk- og drama­lin­jen ved Rud vgs. invi­te­rer til førjulskonsert. 

16 

December 

Mongo­land (2001)

kl 20:00 – 23:00
En norsk, roman­tisk kome­die om Pia som vender hjem for å finne igjen kjærligheten 

21 

December 

Nå er det jul

kl 18:30 – 20:00
Julen ringes inn på Kultur­huset Stabekk Kino